• Streaming gitaar liedjes spelen
  • Leer gitaar spelen & gitaarlessen
  • 80.000 leden
(Am)(D)(G)(Am) (Am)(D)(G)(Am)

Whatever (Am)happened (D)to (G) (Am)Leon Trotsky? (D)(G)(Am)
He got an ice pick(D) (G) (Am)that made his ears burn (D)(G)(Am)
Whatever happened (D)to (G) (Am)dear old Lenny (D)(G)(Am)
The great Elmyra(D) (G) (Am)and Sancho Panza (D)(G)(Am)

(C)Whatever (G)happened to the (Am)heroes?
(C)Whatever (G)happened to the (Am)heroes?

Whatever (Am)happened (D)to (G) all the (Am)heroes? 
All the (D)Shakespearoes? (G)(Am)
They watched (D)their Rome (G)burn (Am)
         
(C)Whatever (G)happened to the (Am)
>> Registreer, speel & download <<
Meld nu aan en speel de rest van The Stranglers - No More Heroes

>> Registreer, speel & download <<
heroes?
(C)Whatever (G)happened to the (Am)heroes?
  
(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 
(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 

(Am)(D)(Am)(G)

Whatever (Am)happened (D)to (G) all the (Am)heroes? 
All the (D)Shakespearoes? (G)(Am)
They watched (D)their Rome (G)burn (Am)

(C)Whatever (G)happened to the (Am)heroes?
(C)Whatever (G)happened to the (Am)heroes?

(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 
(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 
(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 
(Am)No more (D)heroes (Am)any (G)more 

(Am)

More info