• Streaming gitaar liedjes spelen
  • Leer gitaar spelen & gitaarlessen
  • 80.000 leden
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------0---1----------0---------0---1---0------------------|
|------0--0--2---------------2--------2-----------------2---0---2---0-|
|---0--------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|

Wilhelmus van nassauwe, ben ik van duitse bloed

|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------0---1--------0----------0---1---0-------------------|
|------0--0--2---------------2-------2-----------------2---0---2---0---|
|---0---------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|

Den Vaderland getrouwe,  ben ik tot in d
>> Registreer, speel & download <<
Meld nu aan en speel de rest van Het Wilhelmus - Het Wilhelmus

>> Registreer, speel & download <<
en dood
|------------0------------------------------------------------------------|
|---0--1--3-----3--1--0--------0--1--0--------------------------------|
|---------------------------2---2-----------2--0--2---------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------|

Een prinse van oranje ben ik vrij onverveerd

|----------------------------------------------------------------------|
|------------------0---------------------------------------------------|
|------0-----0--2-----2--0-------------0--0-----0--------------------|
|---0-----4-----------------4--0---0--4--------4---------------------|
|----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|

De koning van Hispanje heb ik altijd geƫerd

More info

Comments Het Wilhelmus - Het Wilhelmus - tab

rvmeelis

Rvmeelis 2010-07-26

Den Vaderland getrouwe, ben ik tot in den dood |------------0------------------------------------------------------------| |---0--1--3-----3--1--0--------0--1--0--------------------------------| |---------------------------2---2-----------2--0--2---------------------| |-------------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| Een prinse van oranje ben ik vrij onverveerd |----------------------------------------------------------------------| |------------------0---------------------------------------------------| |------0-----0--2-----2--0-------------0--0-----0--------------------| |---0-----4-----------------4--0---0--4--------4---------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------|


JanH

JanH 2010-05-04

Voor ieder die hem helemaal wil meezingen, suc6 :)

De nieuwe tekst

 

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geėerd.

 

In Godes vrees te leven

heb ik altijd betracht,

daarom ben ik verdreven,

om land, om luid gebracht.

Maar God zal mij regeren

als een goed instrument,

dat ik zal wederkeren

in mijnen regiment.

 

Lijdt u, mijn onderzaten

die oprecht zijt van aard,

God zal u niet verlaten,

al zijt gij nu bezwaard.

Die vroom begeert te leven,

bidt God nacht ende dag,

dat Hij mij kracht zal geven,

dat ik u helpen mag.

 

Lijf en goed al te samen

heb ik u niet verschoond,

mijn broeders hoog van namen

hebben 't u ook vertoond:

Graaf Adolf is gebleven

in Friesland in den slag,

zijn ziel in 't eeuwig leven

verwacht den jongsten dag.

 

Edel en hooggeboren,

van keizerlijken stam,

een vorst des rijks verkoren,

als een vroom christenman,

voor Godes woord geprezen,

heb ik, vrij onversaagd,

als een held zonder vreden

mijn edel bloed gewaagd.

 

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,

Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,

uw dienaar t'aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

 

 

 

 

Van al die mij bezwaren

en mijn vervolgers zijn,

mijn God, wil doch bewaren

den trouwen dienaar dijn,

dat zij mij niet verassen

in hunnen bozen moed,

hun handen niet en wassen

in mijn onschuldig bloed.

 

Als David moeste vluchten

voor Sauel den tiran,

zo heb ik moeten zuchten

als menig edelman.

Maar God heeft hem verheven,

verlost uit alder nood,

een koninkrijk gegeven

in Israėl  zeer groot.

 

Na 't zuur zal ik ontvangen

van God mijn Heer dat zoet,

daarna zo doet verlangen

mijn vorstelijk gemoed:

dat is, dat ik mag sterven

met eren in dat veld,

een eeuwig rijk verwerven

als een getrouwen held.

 

Niet doet mij meer erbarmen

in mijnen wederspoed

dan dat men ziet verarmen

des Konings landen goed.

Dat u de Spanjaards krenken,

o edel Neerland zoet,

als ik daaraan gedenke,

mijn edel hart dat bloedt.

 

Als een prins opgezeten

met mijner heires-kracht,

van den tiran vermeten

heb ik den slag verwacht,

die, bij Maastricht begraven,

bevreesde mijn geweld;

mijn ruiters zag men draven

zeer moedig door dat veld.

 

Zo het den wil des Heren

op dien tijd had geweest,

had ik geern willen keren

van u dit zwaar tempeest.

Maar de Heer van hierboven,

die alle ding regeert,

die men altijd moet loven,

en heeft het niet begeerd.

 

 

 

 

Zeer christlijk was gedreven

mijn prinselijk gemoed,

standvastig is gebleven

mijn hart in tegenspoed.

Den Heer heb ik gebeden

uit mijnes harten grond,

dat Hij mijn zaak wil redden,

mijn onschuld maken kond.

 

Oorlof, mijn arme schapen

die zijt in groten nood,

uw herder zal niet slapen,

al zijt gij nu verstrooid.

Tot God wilt u begeven,

zijn heilzaam woord neemt aan,

als vrome christen leven,-

't zal hier haast zijn gedaan.

 

Voor God wil ik belijden

en zijner groten macht,

dat ik tot genen tijden

den Koning heb veracht,

dan dat ik God den Heere,

der hoogsten Majesteit,

heb moeten obediėren

in der gerechtigheid.denno

Denno 2010-04-22

makkelijk zeg!!!


stephie1990

Stephie1990 2010-04-16

heej allemaal!
Is dit e-a-d-g-b-e of e-b-g-d-a-e ?


neokkie

Neokkie 2010-03-21

ik had het eerste stukje zelf al ondekt :)


jacolien1995

Jacolien1995 2010-02-12

haha =D, ik keek 1 keer. kon hem gelijk xd.

dankje man =D


tom2go

Tom2go 2010-02-10

vet nummer man!


poprock

Poprock 2010-02-02

maureen,

je moet eerst het wilhelmus kennen, en dan ga je het spelen.

Dan zegt je gevoel van: hé, deze noot moet vroeger / later.

 

Veel succes allemaal (hij is volgens mij niet zo heel erg moeilijk...)


maureen

Maureen 2009-05-16

kun je de woorden onder de noten zetten??

hoe je ze moet spelen, ik kom er niet uit


Geriek

Geriek 2009-05-03

de laatste zin is :
|------------------0---------------------------------------------------|
|------0-----0--2-----2--0-------------0--0-----0--------------------|
|---0-----4-----------------4--0---2--4--------4---------------------|

de vier na laatste nul is dus een 2!


Geriek

Geriek 2009-05-03

maar verder klopt tie,
dankjewel!! Lachebek


sakoke

Sakoke 2009-02-20

HAHAHA leuk bedacht kun je er nog meer coupletten bij maken


sakoke

Sakoke 2009-02-20

Ik kan het gewoon op een klassieke gitaar spelen


jesse0174

Jesse0174 2008-11-14

dank je lukt al aardig


Guus

Guus 2008-10-31

woww..prachtig Lachen
Met Koninginnedag ga ik dit heel de dag spele Tong


hdtv

Hdtv 2008-10-28

moet tegenwoordig al vermeld worden dat hetook met de akoestische kan? voor mij is dat vanzelfsprekend


Manon33

Manon33 2008-10-28

ik hb hem op een akoestische geleerd zelfsTong


willibro

Willibro 2008-06-24

Goed gedaan zeg,
Het klopt precies

h.v.j.
xxx
willibro


Meer Het Wilhelmus songs

Het Wilhelmus - Het Wilhelmus