• Streaming gitaar liedjes spelen
  • Leer gitaar spelen & gitaarlessen
  • 80.000 leden
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer! 

of

Stille nacht, heilige nacht,
In een stal sluimert zacht,
Op wat stro in een kribje ter neer,
ligt het Kindje, der hemelen Heer,
Heilig wichtje slaap zacht,
Heilig wichtje slaap zacht.

Stille nacht, heilige nacht,
Davids zoon, lang verwacht,
Die tot God ons terugbrengen zal,
Werd geboren in Bethlehems stal,
Hij der schepselen Heer,
Hij der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht,
Eeuwen lang reeds verwacht,
Hoort hoe d'engelen zingen verblijd:
"Vred' op aard' ", klinkt het wijd en zijd,
Christus de Redder is daar,
Christus de Redder is daar. 

of

Stille nacht, heilige nacht
Slaap gerust, sluimer zacht.
Kindje, niets dat Uw rust nog verstoort,
Stil is alles, slaap rustig maar voort.
Eng'len houden de wacht
Slaap dan rustig, slaap zacht.

Stille nacht, heilige nacht
Eeuwenlang al verwacht,
Godes Moeder met zorgen vervuld,
Heeft haar Kindje in doekjes gehuld.
Groet den Heer van 't heelal
Groet den Heer van 't heelal.

Stille nacht, heilige nacht,
't Wonderwerk is volbracht,
d' Almacht ligt hier in 't menselijk stof
Hoort hoe d'engelen zingen zijn lof.
Schenkt den Heiland uw hert
Schenkt den Heiland uw hert. 

er zullen wel meer zijn, maar dan wordt het wel erg veel.


e-0--2--0-----0--2--0------7--7--4--5--5--0--2--2--5-|
B----------2-----------2-----------------------------|
G----------------------------------------------------|
D----------------------------------------------------|
A----------------------------------------------------|
E----------------------------------------------------|

e-4-2--0--2-0----2--2--5--4-2--0--2-0----7--7---|
B--------------2----------------------2---------|
G-----------------------------------------------|
D-----------------------------------------------|
A-----------------------------------------------|
E-----------------------------------------------|

e--10--7--4--5----9---5--0----0-----------------|
B--------------------------2-----3--0-----------|
G--------------------------------------2--------|
D-----------------------------------------------|
A-----------------------------------------------|
E----------------------------------------------
>> Registreer, speel & download <<
Meld nu aan en speel de rest van Kerstliedjes - Stille Nacht, Heilige Nacht

>> Registreer, speel & download <<
-|

e--0--2--0-----0--2--0----7--7--4--5--5--0--2--2--5--|
B-----------2----------2-----------------------------|
G----------------------------------------------------|
D----------------------------------------------------|
A----------------------------------------------------|
E----------------------------------------------------|


e--4--2--0--2--0----2--2--5--4--2--0--2--0-----7--7--10--7--4--5--9--5--0----0---------|
B----------------2-------------------------2------------------------------2----3--0----|
G-----------------------------------------------------------------------------------2--|
D--------------------------------------------------------------------------------------|
A--------------------------------------------------------------------------------------|
E-------------  en dit herhaal je steeds, of je speelt het een fret of wat hoger ------|

dus zoals dit;
e-10-12-10-----10-12-10-----17-17-14-15-15-10--12-12-15-14-12-10-12-10----12--12--|
B----------12-----------12---------------------------------------------12---------|
G---------------------------------------------------------------------------------|
D---------------------------------------------------------------------------------|
A---------------------------------------------------------------------------------|
E---------------------------------------------------------------------------------|

e 15--14-12---10--12-10---|
B ------------------------|
G ------------------------|
D ------------------------|
A ------------------------|
E ------------------------|

e-----17--17--20--17-14--15--19--15--10----10-----------10-12-10------10-12-10-----|
B--12-----------------------------------12----13-10--------------12------------12--|
G---------------------------------------------------12-----------------------------|
D----------------------------------------------------------------------------------|
A----------------------------------------------------------------------------------|
E----------------------------------------------------------------------------------|

e 17-17-14-15-15-10------|
B -----------------------|
G -----------------------|
D -----------------------|
A -----------------------|
E -----------------------|

e--12-12--15--14-12--10-12-10-----17-17-20--17-14-15-19--15--10-------10----|
B-----------------------------12--------------------------------------------|
G---------------------------------------------------------------------------|
D---------------------------------------------------------------------------|
A---------------------------------------------------------------------------|
E---------------------------------------------------   veel speel plezier   |

More info

Comments Kerstliedjes - Stille Nacht, Heilige Nacht - tab

darm87

Darm87 2011-12-28

de 19 en 20 aanslag is inderdaad heel erg raar!


stierp2000

Stierp2000 2010-12-20

Als er staat 19 moet je hem dan helemaal op plek 19 aanslaan? dat ik namelijk vlak bij de klankkast;P


kenworth

Kenworth 2010-12-20

Ja eigenlijk wel.
Dan speel je waarschijnlijk met een akoestische gitaar.
Het 2e deel kan je natuurlijk ook een aantal fretten lager spelen, dit is echter een voorbeeld.
Als je qua fretten  niet zo hoog komen kan speel je het 2de deel niet vanaf fret 10, maar vanaf fret 8 of zo, dus elke tab die je ziet met 2 verlagen of 3 of 4 wat je wil.

Kijk ens of het lekker klinkt en hou je daar aan.

Suc7